Угода про надання послуги «Мобільний захист»


1. Загальні положення

 

Товариством з обмеженою відповідальністю «РАДАРМІ», що надалі іменується «Контент-Провайдер», суб’єкт господарювання, який надає абонентам мобільного зв’язку ТОВ «лайфселл» (надалі - Абонент) надає послугу «Мобільний захист» (надалі – Послуга).

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «лайфселл», що надалі іменується «Оператор», суб’єкт господарювання, який має право здійснювати діяльність в сфері електронних комунікацій з правом технічного обслуговування та експлуатації електронних комунікаційних мереж. Оператор несе відповідальність виключно за надання технічного доступу до Послуги Контент-Провайдера, тобто надання можливості користуватися Послугою з використанням електронної комунікаційної мережі Оператора (далі – Доступ до Послуги).

 

Цей договір регулює взаємовідносини між Контент-Провайдером та Абонентами, для забезпечення потреби останніх в отриманні Послуги за вартістю та на умовах, які встановлюються Контент-Провайдером та цим Договором.

 

 

2. Терміни

Терміни, використані в Угоді, позначають:

Анкета – документ, що містить інформацію про Користувача, згода Користувача з умовами Угоди, яка розміщена на інтернет-сайті послуги www.protect.lifecell.ua

Особистий Кабінет – обліковий запис Користувача, що містить Анкету та інформацію про підключені мобільні пристрої Користувача, який доступний на інтернет-сайті www.protect.lifecell.ua

Користувач – Абонент, який обслуговується в мережі Оператора та уклав угоду з Контент-Провайдером.

Пакети «Стандарт», «Стандарт+», «VIP», «Стандарт 4 тижні», «Стандарт+ 4 тижні», «VIP 4 тижні», «Ultra 4 тижні», «Стандарт 1 рік», «Стандарт+ 1 рік», «VIP 1 рік» набір визначених Угодою послуг, які надаються Контент-Провайдером.

Об'єкт захисту – мобільний пристрій (телефон/смартфон) Користувача.

Угода –правила надання послуги «Мобільний захист» Контент-Провайдера. Дана Угода є публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та діє у рамках послуги «Мобільний захист». Текст Угоди розміщено на Інтернет сайті https://www.protect.lifecell.ua/

Страховик – страхова компанія, з якою укладено договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами.

Пояснювальна інструкція – невід'ємна частина цієї Угоди, регулююча взаємодію Абонента з Контент-Провайдером по випадку втрати пристрою, зазначеному в Особистому кабінеті. Підключення Користувачем пакетів «Стандарт», «Стандарт+», «VIP», «Стандарт 4 тижні», «Стандарт+ 4 тижні», «VIP 4 тижні», «Ultra 4 тижні», «Стандарт 1 рік», «Стандарт+ 1 рік», «VIP 1 рік», є згодою Користувача з умовами, викладеними в Пояснювальній інструкції.

 

3. Укладення Угоди і термін її дії

1. Угода вважається укладеною з дня завантаження Користувачем мобільного застосунку послуги «Мобільний захист», встановлення мобільного додатку, активації пакету послуг на сайті protect.lifecell.ua або шляхом відправки SMS-повідомлення або шляхом реєстрації з використанням мобільного додатку.

Послуги, вказані у розділі 4 даної Угоди, починають надаватися Контент-Провайдером з моменту укладення даної Угоди, при умові активації Користувачем (під активацією мається на увазі відправлення вихідного SMS-повідомлення на короткий номер 6911 та внесення даних в Анкету в особистому кабінеті на інтернет-сайті protect.lifecell.ua або реєстрація з використанням мобільного додатку).

2. Ця Угода діє з дня початку надання Послуги до моменту відмови Користувача від користування Послугою, шляхом відправки SMS-повідомлення з текстом STOP (Стоп, СтОп, cnjg, CNJG і т.д.) на короткий номер 6911.

3.У випадку, якщо у термін, вказаний у п. 1 розділу 6 даної Угоди, Користувачем не сплачена Послуга , Угода вважається неукладеною.

4.Основні умови надання Послуги докладно регламентовані нижче в цій Угоді, інші умови Послуги, зокрема її вартість, строки надання встановлюються Контент-Провайдером. Інформація про Послугу публікується на його офіційному сайті Оператора www.lifecell.ua (надалі – Сайт).

 

4. Послуга, що надається Контент-Провайдером у рамках Угоди

Контент-Провайдер зобов'язаний надати Користувачу пакети «Стандарт», «Стандарт+», «VIP», «Стандарт 4 тижні», «Стандарт+ 4 тижні», «VIP 4 тижні», «Ultra 4 тижні», «Стандарт 1 рік», «Стандарт+ 1 рік», «VIP 1 рік», які включають в себе сервіс повернення Об’єкта захисту за допомогою мобільного додатку послуги «Мобільний захист» та можливість отримати грошову компенсацію при не поверненні пристрою.

 

Оператор, в свою чергу, виключно забезпечує доступ до Послуги за допомогою електронної комунікаційної мережі Оператора

 

4.1. Умови Послуги

1.  В рамках надання послуги «Мобільний захист» Контент-Провайдер зобов'язується надати Користувачу:

·  Спеціальний мобільний додаток для пристроїв на базі операційної системи Android та iOS,  який Користувачу необхідно завантажити самостійно з Play Market або App Store за посиланням, вказаним у SMS повідомленні, отриманому при підключенні послуги «Мобільний захист» та встановити на свій мобільний пристрій. Детальний опис мобільного додатку доступний на інтернет-сайті послуги www.protect.lifecell.ua

2. Функція «Сімейний трекер», яка надає можливість створення груп, місць з ознакою безпечності або небезпечності, відстеження в режимі

реального часу місцезнаходження учасників групи, отримання повідомлень про перетин кордонів заздалегідь створених місць працює виключно

при наявності активного під’єднання до мережі Інтернет, наданого дозволу на мобільному пристрої на відстеження геопозиції користувача та

дозволу «Адміністратор пристрою» для мобільного застосунку «Мобільний захист». Контент-Провайдер не несе відповідальності та не надає гарантії коректної

роботи функції «Сімейний трекер» в разі, якщо не виконано будь-яку вимогу зазначену в п. 4.1.2 цієї Угоди.

3.  При втраті Користувачем Об'єкта захисту, він  зобов'язаний негайно повідомити про це Контент-Провайдера для отримання грошової компенсації у разі виникнення випадку втрати пристрою згідно умов вказаних у п. 4.2 даної Угоди. Для повідомлення Контент-Провайдера про втрату Об'єкта захисту необхідно зателефонувати до Служби підтримки за номерами телефонів: 0 800 20 5433 (сервіс доступний для Користувача 24 години на добу у робочі та вихідні дні, дзвінки на території України безкоштовні), 6911 або 073 690 6911 (безкоштовно з мобільного lifecell).

4.  У випадку, якщо Користувачем було втрачено Об'єкт захисту, на якому було встановлено спеціальний мобільний додаток та підключено один з пакетів «Стандарт», «Стандарт+», «VIP», «Стандарт 4 тижні», «Стандарт+ 4 тижні», «VIP 4 тижні», «Ultra 4 тижні», «Стандарт 1 рік», «Стандарт+ 1 рік», «VIP 1 рік», Користувач може відправити запит на блокування втраченого пристрою з Особистого кабінету або заблокувати мобільний пристрій, звернувшись за номерами цілодобової Служби підтримки 0 800 20 5433 (безкоштовно зі стаціонарних),6911  або  073 690 6911 (безкоштовно з мобільного lifecell).  В особистому кабінеті послуги Користувач може переглянути місцезнаходження пристрою (при ввімкненому доступі до геоданих), здійснити фотозахват з пристрою та увімкнути звукове сповіщення.

5.  У випадку, якщо Об'єкт захисту, на якому був встановлений спеціальний мобільний додаток, був знайдений і переданий Контент-Провайдеру особою, що його знайшла, Контент-Провайдер зобов'язується повідомити Користувача і передати знайдений Об'єкт захисту Користувачу, направивши його кур'єрською доставкою за адресою, вказаною Користувачем в Анкеті.

6.  У випадку, вказаному в п. 4 розділу 4.1. даної Угоди, Контент-Провайдер виплатить грошову винагороду особі, яка знайшла і повернула мобільний пристрій.

Винагорода за повернення мобільного пристрою в рамках пакетів «Стандарт», «Стандарт+», «VIP», «Стандарт 4 тижні», «Стандарт+ 4 тижні», «VIP 4 тижні», «Ultra 4 тижні», «Стандарт 1 рік», «Стандарт+ 1 рік», «VIP 1 рік» складає 1500 грн.

Для виконання Контент-Провайдером вказаних вище дій Користувач зобов'язаний:

  

a)      вказати у Анкеті достовірну і повну інформацію про Об'єкт захисту;

b)     повідомляти Контент-Провайдера про зміну даних, вказаних у Анкеті (зателефонувавши до Служби підтримки за номерами телефонів 6911, 073 690 6911 (безкоштовно з мобільного lifecell) або 0 800 20 5433 (безкоштовно зі стаціонарних) або направивши листа на електронну адресу  послуги support@pm.lifecell.ua

7. Якщо Користувач не надасть даних, що стосуються Об'єкта захисту, або надасть помилкові дані, чи не повідомить Контент-Провайдера про зміну цих даних, Контент-Провайдер не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Угоди.

8. Якщо Користувачем у Анкеті були вказані некоректні контактні дані (контактний та додатковий номер телефону, електронна адреса), або Користувач не повідомив Контент-Провайдера про їх зміну, Контент-Провайдер не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даної Угоди.

      9. Контент-Провайдер залишає за собою право обмежити кількість повернень Об'єкта захисту впродовж терміну дії цього договору.

10. В умовах воєнного стану, який запроваджено на території України Указом Президента №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»

з 24.02.2022 року та до його скасування, Послуга доступна виключно на територіях, які знаходяться під контролем державної влади України та не перебувають у зоні активних бойових дій.

 

 

4.2. «Грошова компенсація» (для пакетів «Стандарт», «Стандарт+», «VIP», «Стандарт 4 тижні», «Стандарт+ 4 тижні», «VIP 4 тижні», «Ultra 4 тижні», «Стандарт 1 рік», «Стандарт+ 1 рік», «VIP 1 рік»)

1. Грошова компенсація надається Контент-Провайдером за даною Угодою, згідно обраного типу пакету, при втраті пристрою вказаного в Особовому кабінеті та неповерненні його протягом 14 днів. Детальний опис отримання грошової компенсації міститься в Пояснювальній інструкції.

2. У разі якщо Об'єкт охорони був втрачений, Користувач в обов'язковому порядку інформує Контент-Провайдера про факт втрати за  одним з номерів цілодобової Служби підтримки послуги: 6911, 073 690 69 11 (безкоштовно з мобільного lifecell) або  0 800 20 5433 (дзвінки зі стаціонарних номерів безкоштовні). У разі відсутності у Контент-Провайдера звернення особи, що знайшла Об'єкт охорони (інформації про готовність передати знайдений Об'єкт охорони на умовах, вказаних Контент-Провайдером) після закінчення 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту повідомлення Користувача Контент-Провайдера про втрату, Контент-Провайдер зобов'язується сплатити грошову компенсацію.

3. Грошова компенсація надається активним Користувачам послуги «Мобільний захист» починаючи з 30 дня оплаченого користування контент-послугою на момент втрати мобільного пристрою.

4. При настанні випадку втрати пристрою, Користувач зобов'язується діяти згідно Пояснювальної інструкції по наданню грошової компенсації.

 

5. Захист даних

1.    Особисті дані Користувача будуть використовуватися Контент-Провайдером тільки з метою виконання даної Угоди. Дані передаються Користувачем добровільно з метою забезпечення можливості виконання Контент-Провайдером зобов'язань за цією Угодою.

2.    Користувач дає згоду на обробку Контент-Провайдером його персональних даних, включаючи отримання від Користувача та/або від третіх осіб, в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01 червня 2010 року (надалі Закон). Користувач надає Контент-Провайдеру право обробляти свої персональні дані будь-яким способом, передбаченим Законом та/або вибраним на розсуд Контент-Провайдера.

3.    Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам, участь яких потрібна для здійснення дій, вказаних в Угоді. Персональні дані Користувача будуть передані Контент-Провайдером третім особам в об'ємі, необхідному виключно для виконання зобов'язань, прийнятих за даною Угодою.

4.    Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам (кур’єрській/поштовій службі  та страховій компанії) для допомоги у поверненні йому втраченого Об’єкта захисту або дій по виконанню обов’язків по Договору страхування у обсязі, необхідному для виконання даної дії.

5.    Контент-Провайдер не має доступу до файлів, що знаходяться на мобільному пристрої Користувача, а також доступу в Особистий кабінет. У рамках даної Угоди Контент-Провайдер має можливість тільки заблокувати загублений Об'єкт захисту Користувача.

6.    У випадку якщо ця Угода укладається за сприяння юридичної особи, з якою Провайдер уклав Агентський або інший договір, Користувач доручає даній юридичній особі передати Контент-Провайдеру інформацію, надану Користувачем в Анкеті.

7.    Користувач дає згоду на отримання за вказаною в Анкеті адресою електронної пошти рекламної інформації про послуги Контент-Провайдера та Оператора.

8.    Користувач дає згоду на проведення запису його телефонних розмов з Контент-Провайдером при зверненні Користувача з повідомленням про втрату Об'єкта захисту.

 

6. Ліцензійні умови використання Мобільного додатку

1.    Завантаження Мобільного додатку і його установка на мобільний пристрій є підтвердженням повної і беззастережної згоди з усіма умовами Угоди.

2.    Мобільний додаток призначений для самостійної установки на пристрій Користувачем. В рамках цієї Угоди:

·          Кожен зареєстрований зразок Мобільного додатку призначений для одного зареєстрованого Пристрою.

·          При активації Мобільного додатку Користувачеві надається невиключна і непередавана ліцензія установки і використання однієї (1) копії зазначеної версії Мобільного додатку на одному телефоні. Ліцензія дійсна тільки для одного мобільного пристрою, на якому встановлено і зареєстровано Мобільний додаток.

·          Користувач не може встановлювати Мобільний додаток на кілька пристроїв, він повинен підключити послугу на інший номер телефону, який використовується в іншому пристрої.

·          Для використання Мобільного додатку на іншому пристрої необхідно попередньо видалити Мобільний додаток з Пристрою, де він попередньо був встановлений, а також видалити інформацію про цей пристрій в Особистому Кабінеті Користувача на сайті www.protect.lifecell.ua

3.    Мобільний додаток буде відправляти дані про місцезнаходження на сервер Контент-Провайдера з частотою відповідно до налаштувань додатку в тому випадку, якщо на пристрої активні підключення до Інтернету і функція визначення місця розташування.

4.    Контент-Провайдер надає Користувачеві виняткове право (проста ліцензія) використовувати Мобільний додаток такими способами:

·          Відтворення Мобільного додатку, тобто його запис в пам'ять мобільного пристрою для подальшої експлуатації виключно в рамках цієї Угоди;

·          Використання Мобільного додатку на пристрої Користувача, а також у складі програмно-апаратного комплексу Користувача, установка на пристрій Користувача.

5.    Мобільний додаток повинен використовуватися під назвою «Мобільний захист». Користувач не має права змінювати назву Мобільного додатку, змінювати і/або видаляти знак охорони авторського права або інші відомості, що вказують на Правовласника, яким є Провайдер.

6.    У процесі активації Мобільного додатку з номера Користувача буде автоматично відправлено безкоштовне SMS-повідомлення на номер 6911, що буде підтвердженням активації Мобільного додатку та Послуги і буде служити підставою для здійснення тарифікації вартості Сервісу.

7.    Приймаючи умови цієї Угоди і завершивши процедуру активації Мобільного додатку, Користувач стає власником Особистого Кабінету Користувача. При першому вході до кабінету Користувача на Інтернет-сайті www.protect.lifecell.ua, логіном до якого є мобільний номер Користувача, необхідно змінити пароль, який попередньо був направлений Користувачеві SMS-повідомленням. Користувач несе відповідальність за збереження конфіденційності пароля і всю збережену, передану і отриману інформацію, за всі дії, вчинені під обліковим записом Користувача. До тих пір, поки Контент-Провайдер не отримає повідомлення по електронній пошті про порушення безпеки, Користувач буде нести відповідальність за будь-яке несанкціоноване використання.

8.    Товарні знаки, знаки обслуговування, зображення і логотипи, які використовуються разом з Мобільним додатком, є зареєстрованими товарними знаками. Користувач не отримує ніяких прав або ліцензій на будь-які вищезазначених товарних знаків і зобов'язується не вилучати, не приховувати або не змінювати будь-знаки власності (включаючи повідомлення про товарні знаки і авторські права), які можуть бути додані або міститись в Мобільному додатку.

 

7. Оплата послуги  «Мобільний захист»

1.  Користувач сплачує вартість послуги «Мобільний захист» один раз в тиждень, один раз в 4 тижні, або один раз в рік, в залежності від обраного пакету. Оплата проводиться шляхом стягнення коштів з мобільного рахунку Користувача.

Вартість пакету «Стандарт» складає 11 грн/тиждень. Вартість пакету «Стандарт+» складає 17 грн/тиждень. Вартість пакету «VIP» складає 21 грн/тиждень. У разі, якщо на рахунку Користувача недостатньо коштів для стягнення щотижневої вартості користування Послугою, проводиться спроба стягнення вартості користування за 6 днів. Для пакету «Стандарт» вартість користування за 6 днів складає – 10,5 грн, для пакету «Стандарт+»– 15 грн, для пакету «VIP» – 20,5 грн. У разі, якщо на рахунку Користувача недостатньо коштів для стягнення вартості користування Послугою за 6 днів, проводиться спроба стягнення вартості користування за 5 днів. Для пакету «Стандарт» вартість користування за 5 днів складає – 10 грн, для пакету «Стандарт+»– 12 грн, для пакету «VIP» – 19 грн. У разі, якщо на рахунку Користувача недостатньо коштів для стягнення вартості користування Послугою за 5 днів, проводиться спроба стягнення вартості користування за 4 дні. Для пакету «Стандарт» вартість користування за 4 дні складає – 8 грн, для пакету «Стандарт+»– 10 грн, для пакету «VIP» – 16 грн. У разі, якщо на рахунку Користувача недостатньо коштів для стягнення вартості користування Послугою за 4 дні, проводиться спроба стягнення вартості користування за 3 дні. Для пакету «Стандарт» вартість користування за 3 дні складає – 6 грн, для пакету «Стандарт+»– 7,5 грн, для пакету «VIP» – 12 грн. У разі, якщо на рахунку Користувача недостатньо коштів для стягнення вартості користування Послугою за 3 дні, проводиться спроба стягнення вартості користування за 2 дні. Для пакету «Стандарт» вартість користування за 2 дні складає – 4 грн, для пакету «Стандарт+»– 5 грн, для пакету «VIP» – 8 грн. У разі, якщо на рахунку Користувача недостатньо коштів для стягнення вартості користування Послугою за 2 дні, проводиться спроба стягнення вартості користування за 1 день. Для пакету «Стандарт» вартість користування за 1 день складає – 2 грн, для пакету «Стандарт+»– 2,5 грн, для пакету «VIP» – 4 грн.

 

При підключенні пакету «Cтандарт 4 тижні» з терміном дії 4 тижні вартість Послуги становить 44 грн/4 тижні.

Оплата пакету здійснюється на момент його підключенняЯкщо на момент списання абонентської плати у розмірі 44 грн. на рахунку користувача недостатньо коштів, - здійснюється часткове списання відповідно до обраного тарифного плану пакету у розмірі 11грн./7 днів, або 10,5грн./6 днів, або 10грн./5 днів, або 8грн./4 дні, або 6грн./3 дні, або 4грн./2 дні, або 2грн./1 день.

Якщо на момент підключення пакету, сума на рахунку Користувача достатня для оплати одного з пакетів (44 грн/4 тижні, 11грн./7 днів, 10,5грн./6 днів, 10грн./5 днів, 8грн./4 дні, 6грн./3 дні, 4грн./2 дні, 2грн./1 день), - Послуга надається відповідно до умов даного пакету.

При підключенні пакету «Стандарт+ 4 тижні» з терміном дії 4 тижні вартість Послуги становить 68 грн/4 тижні.

Оплата пакету здійснюється на момент його підключенняЯкщо на момент списання абонентської плати у розмірі 68 грн. на рахунку користувача недостатньо коштів, - здійснюється часткове списання відповідно до обраного тарифного плану пакету у розмірі 17грн./7 днів, або 15грн./6 днів, або 12грн./5 днів, або 10грн./4 дні, або 7,5грн./3 дні, або 5грн./2 дні, або 2,5грн./1 день.

Якщо на момент підключення пакету, сума на рахунку Користувача достатня для оплати одного з пакетів (68 грн/4 тижні, 17грн./7 днів, 15грн./6 днів, 12грн./5 днів, 10грн./4 дні, 7,5грн./3 дні, 5грн./2 дні, 2,5грн./1 день), - Послуга надається відповідно до умов даного пакету.

При підключенні пакету «VIP 4 тижні» з терміном дії 4 тижні вартість Послуги становить 84 грн/4 тижні.

Оплата пакету здійснюється на момент його підключенняЯкщо на момент списання абонентської плати у розмірі 84 грн. на рахунку користувача недостатньо коштів, - здійснюється часткове списання відповідно до обраного тарифного плану пакету у розмірі 21грн./7 днів, або 20,5грн./6 днів, або 19грн./5 днів, або 16грн./4 дні, або 12грн./3 дні, або 8грн./2 дні, або 4грн./1 день.

Якщо на момент підключення пакету, сума на рахунку Користувача достатня для оплати одного з пакетів (84 грн/4 тижні, 21грн./7 днів, 20,5грн./6 днів, 19грн./5 днів, 16грн./4 дні, 12грн./3 дні, 8грн./2 дні, 4грн./1 день), - Послуга надається відповідно до умов даного пакету.

При підключенні пакету «Ultra 4 тижні» з терміном дії 4 тижні вартість Послуги становить 99 грн/4 тижні.

Оплата пакету здійснюється на момент його підключенняЯкщо на момент списання абонентської плати у розмірі 99 грн. на рахунку користувача недостатньо коштів, - здійснюється часткове списання відповідно до обраного тарифного плану пакету у розмірі 26,99грн./7 днів, або 23,99грн./6 днів, або 20,99грн./5 днів, або 17,99грн./4 дні, або 13,99грн./3 дні, або 9,99грн./2 дні, або 4,99грн./1 день.

Якщо на момент підключення пакету, сума на рахунку Користувача достатня для оплати одного з пакетів (99 грн/4 тижні, 26,99грн./7 днів, 23,99грн./6 днів, 20,99грн./5 днів, 17,99грн./4 дні, 13,99грн./3 дні, 9,99грн./2 дні, 4,99грн./1 день), - Послуга надається відповідно до умов даного пакету.

 

При підключенні пакету «Cтандарт» з терміном дії 1 рік  вартість Послуги становить 259 грн/рік.

Оплата пакету здійснюється на момент його підключенняЯкщо на момент списання абонентської плати у розмірі 259 грн. на рахунку користувача недостатньо коштів, - здійснюється часткове списання відповідно до обраного тарифного плану пакету у розмірі 44грн./4 тижні, або 11грн./7 днів, або 10,5грн./6 днів, або 10грн./5 днів, або 8грн./4 дні, або 6грн./3 дні, або 4грн./2 дні, або 2грн./1 день. Якщо протягом перших 7 календарних днів після активації пакету на рахунку Користувача недостатньо коштів для повної або часткової оплати пакету, запит на підключення буде автоматично відхилено.

Якщо на момент підключення пакету, сума на рахунку Користувача достатня для оплати одного з пакетів (259 грн/1 рік, 44 грн/4 тижні, 11грн./7 днів, 10,5грн./6 днів, 10грн./5 днів, 8грн./4 дні, 6грн./3 дні, 4грн./2 дні, 2грн./1 день), -

Послуга надається відповідно до умов даного пакету.

Якщо на момент наступного списання коштів на рахунку Користувача недостатньо коштів для сплати вартості подовження дії пакету, спроби списання відбуватимуться протягом 180 календарних днів. У разі, якщо протягом 180 днів на рахунку Користувача недостатньо коштів для подовження дії пакету хоча б на 1 день, послугу «Мобільний захист» буде автоматично відключено.

При підключенні пакету «Cтандарт+» з терміном дії 1 рік  вартість складає 319 грн/рік.

При підключенні пакету «VIP» з терміном дії 1 рік  вартість складає 529 грн/рік.

Повна вартість користування Послугою терміном 1 рік стягується в момент підключення.

Вартість пакетів вказано з урахуванням усіх податків.

2. При підключенні Послуги з безкоштовним тестовим періодом тривалістю 7 днів, тарифікація вартості Послуги буде здійснюватися починаючи з 8-го дня з моменту підключення. Вартість користування Послугою перші 7 днів включена у вартість подальшого користування Послугою.

3. У разі, якщо коштів на мобільному рахунку Користувача недостатньо для оплати вартості Послуги, Послуга надається при умові, що протягом 8 календарних днів рахунок буде поповнено і вартість Послуги буде стягнена з мобільного рахунку Користувача. Якщо Користувач не сплачує вартість Послуги на 8-ий день користування Послугою та протягом 180 календарних днів з цього моменту, і при цьому Об’єкт захисту Користувача буде загублений, знайдений і переданий Контент-Провайдеру, Користувачу пропонується самостійно оплатити вартість кур’єрської доставки Об'єкта захисту.

4. Надання послуги «Мобільний захист» автоматично припиняється на 181-й день, якщо послуга не оплачувалась Користувачем протягом 180 днів.

5. Якщо після закінчення терміну дії даної Угоди Користувач у подальшому користується мобільним додатком установленим на Об’єкті захисту і втрачений ним Об’єкт захисту буде знайдений і переданий Контент-Провайдеру, Контент-Провайдер організує безкоштовне повернення Об’єкта захисту Користувачу за умови продовження дії Послуги Користувачем на період 12 місяців, або запропонує самостійно оплатити вартість кур’єрської доставки Об'єкта захисту при відмові продовження дії послуги «Мобільний захист».

6.  У разі несплати Користувачем послуги «Мобільний захист», Оператор не зобов'язаний надавати послуги передбачені даною Угодою.

 

8. Відповідальність сторін

1. У випадку користування одним із пакетів «Стандарт», «Стандарт+», «VIP», «Стандарт 4 тижні», «Стандарт+ 4 тижні», «VIP 4 тижні», «Ultra 4 тижні», «Стандарт 1 рік», «Стандарт+ 1 рік», «VIP 1 рік»  Користувач зобов’язується негайно повідомляти Контент-Провайдера про факт втрати Об’єкта захисту за номерами безкоштовної цілодобової Служби підтримки 0 800 20 5433, 073 690 6911 чи 6911.

2. Повідомлення Користувачем Контент-Провайдера про факт втрати Об’єкта захисту є підставою для дій, зазначених у п. 4.2. цієї Угоди.

3. У рамках Договору страхування Контент-Провайдер є Страхувальником ризиків, зазначених у Договорі страхування і відображених у Пояснювальній інструкції.

4. За невиконання або неналежне виконання умов даної Угоди Сторони несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства України.

5. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за даною Угодою, якщо це невиконання викликане дією обставин непереборної сили, тобто обставин, які наступили проти волі Сторін і не могли бути попереджені своєчасно вжитими розумними заходами. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють: війну, військові дії, стихійні лиха, вибухи, страйки, акти органів влади, які впливають на виконання зобов’язань, а також інші події і обставини, які в ході судового розгляду будуть визнані обставинами непереборної сили.

 

 

9. Вирішення спорів

1. Сторони домовляються, що всі суперечки, що виникають у процесі виконання даної Угоди, вирішуватимуться шляхом переговорів між сторонами на основі доброї волі і взаєморозуміння.

2. У разі виникнення претензій Користувача до Контент-Провайдера, Користувач подає відповідну заяву з вказівкою змісту претензії. Провайдер зобов’язаний дати відповідь на заяву Користувача протягом 30 календарних днів з дня надходження претензії від Користувача.

3. У разі неможливості вирішення суперечок в ході переговорів, суперечки між Сторонами вирішуватимуться у судовому порядку відповідно до діючого законодавства України.

 

10. Інші умови

1. Контент-Провайдер має право внести зміни до умов даної Угоди, про що зобов’язаний повідомити Користувача за 30 календарних днів до моменту вступу змін в силу по електронній пошті, факсом або поштою.

2. Якщо протягом 14 календарних днів Користувач не заявить про незгоду з новими умовами цієї Угоди вказані в п. 1 даного розділу, зміни вважаються схваленими Користувачем.

3. Сторони на підставі п. 3 ст. 6, ст. 207 та ст. 627 Цивільного кодексу України домовились про використання типографічного відтворення печатки та аналога власноручного підпису уповноваженої особи Провайдера, із відповідним їх нанесенням за допомогою будь-яких засобів копіювання при укладенні даної Угоди.

4. З метою реалізації п. 3 розділу 9 цієї Угоди, сторони погодили зразок печатки та аналог власноручного підпису уповноваженої особи Провайдера у розділі 10 даної Угоди, які одночасно свідчать про укладення даної Угоди.

5. Все, що не передбачено даною Угодою, регулюється чинним законодавством України.

 

 

11. Реквізити Контент-Провайдера

ТОВ «РАДАРМІ»:

01133, м. Київ, провулок Лабораторний, 6,  

П/р UA953510050000026000878839220, в АТ «УКРСИББАНК», МФО 351005код ЄДРПОУ 42217586, ІПН 422175826556

 

 

 

12. Реквізити Оператора

 

ТОВ «лайфселл»:

03110, Україна, м. Київ, вулиця Солом’янська, буд. 11, літера “А”

Код ЄДРПОУ 22859846

АТ "УКРСИББАНК"

IBAN UA443510050000026002600652800

ІПН 228598426584

Свідоцтво платника ПДВ № 100266993

 

 

м. Київ

Редакція: листопад 2023 р.